Bătrâneţi cu demnitate

1.Titlul proiectului şi domeniul pe care se aplică: Bătrâneţi cu demnitate

2.Locul desfăşurării proiectului (localitate): Braşov

3. Durata proiectului: de la 15.09.2019 până la 31.10.2019 

4.Rezumatul proiectului (max. 30 de rânduri), structurat astfel:
Scopul proiectului Bătrâneţi cu demnitate este de a creşte calitatea vieţii pentru persoanele în vârstă, atât prin derularea unei campanii privind adoptarea unui stil de viaţă sănătos la vârsta a treia, cât şi de educare a familiilor care au în îngrijire o persoană vârstnică, greu deplasabilă sau imobilizată pentru a scădea gradul de dependenţă.
Obiectivele proiectului sunt:

1. Informarea publicului ţintă (format din persoanele aflate la vârsta de pensionare) braşovean privind princicipiile unui stil de viaţă sănătos, pentru diminuarea presiunii exercitate de aceştia pe sistemul public şi de dependenţă de sistemul social.
2. Derularea unei campanii de educaţie publică privind necesitatea prevenţiei în prelungirea speranţei de viaţă sănătoasă către publicul larg.
3. Crearea unei reţele formată din profesionişti în domeniul asistenţei sociale şi sănătăţii, din mediul public şi privat deopotrivă, pentru diseminarea informaţiilor către un număr cât mai mare de persoane.
4. Elaborarea materialelor de informare necesare familiilor care au în îngrijire vârstnici greu deplasabili sau imobilizaţi pentru diminuarea dependenţei acestora şi familiilor lor de sistemul medical şi social şi distribuirea acestora, alături de pachetele cu produse de îngrijire de care au nevoie în îngrijirea vârstnicului.
5. Creşterea gradului de conştientizare în rândul publicului braşovean privind provocările sociale şi medicale ale vârstei a treia, necesitatea adoptării unui stil de viaţă sănătos, precum şi dificultăţile întâmpinate de persoanele care şi-au pierdut autonomia şi familiile acestora.

Publicul ţintă este reprezentat de comunitatea braşoveană în sensul larg, de persoanele care vor intra în contact direct sau indirect cu activităţile sau promovarea proiectului. Grupul ţintă este format din două categorii: persoane cu domiciliul în Municipiul Braşov, cu vârsta peste 65 de ani, care nu şi-au pierdut autonomia şi care pot întreprinde activităţi de prevenţie pentru a creşte speranţa de viaţă sănătoasă şi familii ale persoanelor imobilizate/ greu deplasabile care să beneficieze de informare şi suport în ceea ce priveşte îngrijirea beneficiarului. Beneficiarii proiectului Bătrâneţi cu demnitate vor fi 50 de persoane cu vârsta de peste 65 de ani domiciliate în Municipiul Braşov şi 20 de familii care au în îngrijire vârstnici greu deplasabili sau imobilizaţi.

Rezultate estimate:

- 5 materiale de informative, educaţionale şi de promovare ale proiectului, personalizate cu datele şi însemnele Consiliului Judeţean Braşov
- 50 de persoane beneficiare ale materialelor de informare privind adoptarea unui stil de viaţă sănătos şi principii privind prevenţia bolilor invalidante
- 50 de pachete cu produse şi materiale specifice abordării unui stil de viaţă sănătos.
- 20 de pachete de sprijin conţinând materiale de îngrijire şi igienă a persoanelor imobilizate
- 20 de familii care au în îngrijire vârstnici greu deplasabili sau imobilizaţi.
- 500 de persoane care intră în contact cu activităţile proiectului, prin diseminare în mediul online şi offline
- 7 activităţi de diseminare a proiectului în mediul online şi offline pe durata desfăşurării proiectului